เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ResourceApplyAddSign

#include <training_ops.h>

อัปเดต '* var' ตามการอัปเดต AddSign

สรุป

m_t <- beta1 * m_ {t-1} + (1 - beta1) * g update <- (alpha + sign_decay * sign (g) * sign (m)) * g ตัวแปร <- variable - lr_t * update

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • var: ควรมาจากตัวแปร ()
 • m: ควรมาจากตัวแปร ()
 • lr: ปัจจัยการปรับขนาด ต้องเกลา.
 • อัลฟา: ต้องเป็นสเกลาร์
 • sign_decay: ต้องเป็นสเกลาร์
 • เบต้า: ต้องเป็นสเกลาร์
 • ผู้สำเร็จการศึกษา: การไล่ระดับสี

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

 • use_locking: หากเป็น True อัพเดตเทนเซอร์ var และ m จะได้รับการป้องกันโดยการล็อก มิฉะนั้นพฤติกรรมนั้นไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจมีความขัดแย้งน้อยกว่า

ผลตอบแทน:

 • การ Operation สร้างขึ้น

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

ResourceApplyAddSign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input sign_decay, :: tensorflow::Input beta, :: tensorflow::Input grad)
ResourceApplyAddSign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input sign_decay, :: tensorflow::Input beta, :: tensorflow::Input grad, const ResourceApplyAddSign::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation

หน้าที่สาธารณะ

operator::tensorflow::Operation () const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

UseLocking (bool x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: ResourceApplyAddSign :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ ResourceApplyAddSign

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

ResourceApplyAddSign

 ResourceApplyAddSign(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input sign_decay,
 ::tensorflow::Input beta,
 ::tensorflow::Input grad
)

ResourceApplyAddSign

 ResourceApplyAddSign(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input sign_decay,
 ::tensorflow::Input beta,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ResourceApplyAddSign::Attrs & attrs
)

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: การดำเนินการ

 operator::tensorflow::Operation() const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

ใช้ล็อค

Attrs UseLocking(
 bool x
)