เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ResourceCountUpTo

#include <state_ops.h>

ตัวแปรที่เพิ่มขึ้นชี้โดย 'ทรัพยากร' จนกว่าจะถึง 'ขีด จำกัด '

สรุป

อาร์กิวเมนต์:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • ทรัพยากร: ควรมาจากโหนด Variable สเกลาร์
  • ขีด จำกัด : หากการอ้างอิงที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เกินขีด จำกัด ให้สร้างข้อผิดพลาด 'OutOfRange' แทน

ผลตอบแทน:

  • Output : สำเนาของอินพุตก่อนการเพิ่ม หากไม่มีสิ่งใดแก้ไขอินพุตค่าที่สร้างขึ้นทั้งหมดจะแตกต่างกัน

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

ResourceCountUpTo (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input resource, int64 limit, DataType T)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

หน้าที่สาธารณะ

ResourceCountUpTo

 ResourceCountUpTo(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input resource,
  int64 limit,
  DataType T
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const