เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ResourceSparseApplyAdagrad

#include <training_ops.h>

อัปเดตรายการที่เกี่ยวข้องใน '* var' และ '* collect' ตามโครงการ adagrad

สรุป

นั่นคือสำหรับแถวที่เราได้รับการไล่ระดับเราอัปเดต var และสะสมดังนี้: collect + = grad * grad var - = lr * grad * (1 / sqrt (collect))

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • var: ควรมาจากตัวแปร ()
 • สะสม: ควรมาจากตัวแปร ()
 • lr: อัตราการเรียนรู้ ต้องเกลา.
 • ผู้สำเร็จการศึกษา: การไล่ระดับสี
 • ดัชนี: เวกเตอร์ของดัชนีในมิติแรกของ var และการสะสม

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

 • use_locking: หากเป็น True อัปเดตตัวแปรและการสะสมจะได้รับการป้องกันโดยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมนั้นไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจมีความขัดแย้งน้อยกว่า

ผลตอบแทน:

 • การ Operation สร้างขึ้น

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

ResourceSparseApplyAdagrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices)
ResourceSparseApplyAdagrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, const ResourceSparseApplyAdagrad::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation

หน้าที่สาธารณะ

operator::tensorflow::Operation () const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

UpdateSlots (bool x)
UseLocking (bool x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyAdagrad :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ ResourceSparseApplyAdagrad

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

ResourceSparseApplyAdagrad

 ResourceSparseApplyAdagrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices
)

ResourceSparseApplyAdagrad

 ResourceSparseApplyAdagrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 const ResourceSparseApplyAdagrad::Attrs & attrs
)

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: การดำเนินการ

 operator::tensorflow::Operation() const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

UpdateSlots

Attrs UpdateSlots(
 bool x
)

ใช้ล็อค

Attrs UseLocking(
 bool x
)