เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ทรัพยากรSparseApplyKerasMomentum

#include <training_ops.h>

อัปเดตรายการที่เกี่ยวข้องใน '*var' และ '*accum' ตามรูปแบบโมเมนตัม

สรุป

ตั้งค่า use_nesterov = True หากคุณต้องการใช้โมเมนตัม Nesterov

นั่นคือสำหรับแถวที่เราได้ grad เราอัพเดต var และ accum ดังนี้:

สะสม = สะสม * โมเมนตัม - lr * grad var += สะสม

ข้อโต้แย้ง:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • var: ควรมาจากตัวแปร ()
 • accum: ควรมาจากตัวแปร ()
 • lr: อัตราการเรียนรู้ ต้องเป็นสเกลาร์
 • ผู้สำเร็จการศึกษา: การไล่ระดับสี
 • ดัชนี: เวกเตอร์ของดัชนีในมิติแรกของ var และ accum
 • โมเมนตัม: โมเมนตัม. ต้องเป็นสเกลาร์

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือก (ดู Attrs ):

 • use_locking: หากเป็น True การอัปเดต var และ accum tensor จะได้รับการปกป้องด้วยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมจะไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจแสดงความขัดแย้งน้อยลง
 • use_nesterov: หากเป็น True เทนเซอร์ที่ส่งผ่านไปยังการคำนวณผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็น var + โมเมนตัม * สะสม ดังนั้นในท้ายที่สุด var ที่คุณได้รับก็คือ var + โมเมนตัม * สะสม

ผลตอบแทน:

 • Operation ที่สร้างขึ้น

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

ResourceSparseApplyKerasMomentum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input momentum)
ResourceSparseApplyKerasMomentum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input momentum, const ResourceSparseApplyKerasMomentum::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation

งานสาธารณะ

operator::tensorflow::Operation () const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

UseLocking (bool x)
UseNesterov (bool x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ResourceSparseApplyKerasMomentum :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ ResourceSparseApplyKerasMomentum

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

งานสาธารณะ

ทรัพยากรSparseApplyKerasMomentum

 ResourceSparseApplyKerasMomentum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input momentum
)

ทรัพยากรSparseApplyKerasMomentum

 ResourceSparseApplyKerasMomentum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input momentum,
 const ResourceSparseApplyKerasMomentum::Attrs & attrs
)

ตัวดำเนินการ::เทนเซอร์โฟลว์::การทำงาน

 operator::tensorflow::Operation() const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

ใช้ล็อค

Attrs UseLocking(
 bool x
)

ใช้ Nesterov

Attrs UseNesterov(
 bool x
)