เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ResourceSparseApplyMomentum

#include <training_ops.h>

อัปเดตรายการที่เกี่ยวข้องใน '* var' และ '* สะสม' ตามรูปแบบโมเมนตัม

สรุป

ตั้ง use_nesterov = True หากคุณต้องการใช้โมเมนตัม Nesterov

นั่นคือสำหรับแถวที่เราได้รับการไล่ระดับเราอัปเดต var และสะสมดังนี้:

สะสม = สะสม * โมเมนตัม + ผู้สำเร็จการศึกษา var - = lr * สะสม

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • var: ควรมาจากตัวแปร ()
 • สะสม: ควรมาจากตัวแปร ()
 • lr: อัตราการเรียนรู้ ต้องเกลา.
 • ผู้สำเร็จการศึกษา: การไล่ระดับสี
 • ดัชนี: เวกเตอร์ของดัชนีในมิติแรกของ var และการสะสม
 • โมเมนตัม: โมเมนตัม ต้องเกลา.

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

 • use_locking: หากเป็น True อัปเดตตัวแปรและการสะสมจะได้รับการป้องกันโดยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมนั้นไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจมีความขัดแย้งน้อยกว่า
 • use_nesterov: หากเป็น True ค่าเทนเซอร์ที่ส่งผ่านไปยังการคำนวณการไล่ระดับจะเป็น var - lr * โมเมนตัม * สะสมดังนั้นในท้ายที่สุด var ที่คุณได้รับคือ var - lr * โมเมนตัม * สะสม

ผลตอบแทน:

 • การ Operation สร้างขึ้น

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

ResourceSparseApplyMomentum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input momentum)
ResourceSparseApplyMomentum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input momentum, const ResourceSparseApplyMomentum::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation

หน้าที่สาธารณะ

operator::tensorflow::Operation () const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

UseLocking (bool x)
UseNesterov (bool x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyMomentum :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ ResourceSparseApplyMomentum

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

ResourceSparseApplyMomentum

 ResourceSparseApplyMomentum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input momentum
)

ResourceSparseApplyMomentum

 ResourceSparseApplyMomentum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input momentum,
 const ResourceSparseApplyMomentum::Attrs & attrs
)

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: การดำเนินการ

 operator::tensorflow::Operation() const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

ใช้ล็อค

Attrs UseLocking(
 bool x
)

ใช้

Attrs UseNesterov(
 bool x
)