זרימת טנסור :: אופ :: עָגוֹל

#include <math_ops.h>

מסובב את ערכי הטנזור למספר השלם הקרוב ביותר, מבחינה אלמנטית.

סיכום

מסתובב חצי עד שווה. ידוע גם בשם עיגול בנקאים. אם ברצונך לעגל בהתאם למצב עיגול המערכת הנוכחי השתמש ב- std :: cint.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

Round (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

תכונות ציבוריות

operation
y

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

y

::tensorflow::Output y

פונקציות ציבוריות

עָגוֹל

 Round(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const