เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ShardedFilespec

#include <io_ops.h>

สร้างรูปแบบ glob ที่ตรงกับชื่อไฟล์ที่แตกต่างกันทั้งหมด

สรุป

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

  • Output : ชื่อไฟล์ tensor

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

ShardedFilespec (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input basename, :: tensorflow::Input num_shards)

คุณลักษณะสาธารณะ

filename
operation

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

ชื่อไฟล์

::tensorflow::Output filename

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

ShardedFilespec

 ShardedFilespec(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input basename,
  ::tensorflow::Input num_shards
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const