เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ตาล

#include <math_ops.h>

คำนวณสีแทนขององค์ประกอบ x ที่ชาญฉลาด

สรุป

เมื่อพิจารณาจากอินพุทเทนเซอร์ฟังก์ชันนี้จะคำนวณแทนเจนต์ของทุกองค์ประกอบในเทนเซอร์ ช่วง อินพุต คือ (-inf, inf) และช่วงเอาต์พุตคือ (-inf, inf) หากอินพุตอยู่นอกขอบเขต nan จะถูกส่งกลับ

  x = tf.constant([-float("inf"), -9, -0.5, 1, 1.2, 200, 10000, float("inf")])
  tf.math.tan(x) ==> [nan 0.45231566 -0.5463025 1.5574077 2.572152 -1.7925274 0.32097113 nan]
  

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

  • Output : เทนเซอร์ y

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

Tan (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
y

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

::tensorflow::Output y

หน้าที่สาธารณะ

ตาล

 Tan(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const