זרימת טנסור :: אופ :: TensorArrayRead

#include <data_flow_ops.h>

קרא אלמנט מה- TensorArray value הפלט.

סיכום

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • ידית: הידית ל- TensorArray .
  • flow_in: סקלר צף שאוכף שרשור פעולות נכון.
  • dtype: סוג האלם המוחזר.

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

TensorArrayRead (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input index, :: tensorflow::Input flow_in, DataType dtype)

תכונות ציבוריות

operation
value

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

ערך

::tensorflow::Output value

פונקציות ציבוריות

TensorArrayRead

 TensorArrayRead(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input index,
  ::tensorflow::Input flow_in,
  DataType dtype
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const