เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: TensorArrayRead

#include <data_flow_ops.h>

อ่านองค์ประกอบจาก TensorArray เป็น value เอาต์พุต

สรุป

อาร์กิวเมนต์:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • ที่จับ: ที่จับสำหรับ TensorArray
  • flow_in: สเกลาร์ลอยที่บังคับใช้การผูกมัดการดำเนินการที่เหมาะสม
  • dtype: ประเภทขององค์ประกอบที่ส่งคืน

ผลตอบแทน:

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

TensorArrayRead (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input index, :: tensorflow::Input flow_in, DataType dtype)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
value

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

มูลค่า

::tensorflow::Output value

หน้าที่สาธารณะ

TensorArrayRead

 TensorArrayRead(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input index,
  ::tensorflow::Input flow_in,
  DataType dtype
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const