เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: TensorArraySize

#include <data_flow_ops.h>

รับขนาดปัจจุบันของ TensorArray

สรุป

อาร์กิวเมนต์:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • ที่จับ: ที่จับไปยัง TensorArray (เอาต์พุตของ TensorArray หรือ TensorArrayGrad )
  • flow_in: สเกลาร์ลอยที่บังคับใช้การผูกมัดการดำเนินการที่เหมาะสม

ผลตอบแทน:

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

TensorArraySize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input flow_in)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
size

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

ขนาด

::tensorflow::Output size

หน้าที่สาธารณะ

TensorArraySize

 TensorArraySize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input flow_in
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const