เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: UnsortedSegmentProd

#include <math_ops.h>

คำนวณผลิตภัณฑ์ตามส่วนของเทนเซอร์

สรุป

อ่าน หัวข้อเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่ม เพื่อดูคำอธิบายของกลุ่ม

ตัวดำเนินการนี้คล้ายกับตัวดำเนินการผลรวมส่วนที่ไม่ได้เรียงลำดับที่พบ (ที่นี่) แทนที่จะคำนวณผลรวมเหนือเซ็กเมนต์จะคำนวณผลคูณของรายการทั้งหมดที่เป็นของเซ็กเมนต์ดังนี้

\(output_i = {j...} data[j...]\) โดยที่สินค้าอยู่เหนือ tuples j... เช่นนั้น segment_ids[j...] == i .

ตัวอย่างเช่น:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [5,6,7,8], [4,3,2,1]])
tf.unsorted_segment_prod(c, tf.constant([0, 1, 0]), num_segments=2)
# ==> [[ 4, 6, 6, 4],
#    [5, 6, 7, 8]]

หากไม่มีรายการสำหรับ ID เซ็กเมนต์ที่กำหนด i เอาต์พุตจะเป็น 1

หาก ID กลุ่มที่กำหนด i เป็นค่าลบค่าที่เกี่ยวข้องจะถูกทิ้งและจะไม่รวมอยู่ในผลลัพธ์

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • segment_ids: เทนเซอร์ที่มีรูปร่างเป็นคำนำหน้าของ data.shape

ผลตอบแทน:

 • Output : มีรูปร่างเหมือนกับข้อมูลยกเว้นมิติข้อมูล segment_ids.rank แรกซึ่งถูกแทนที่ด้วยมิติข้อมูลเดียวที่มีขนาด num_segments ส่วน

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

UnsortedSegmentProd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

หน้าที่สาธารณะ

UnsortedSegmentProd

 UnsortedSegmentProd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input data,
 ::tensorflow::Input segment_ids,
 ::tensorflow::Input num_segments
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const