เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: สมัครอดัม:: คุณสมบัติ

#include <training_ops.h>

ตัวตั้งค่าคุณลักษณะเพิ่มเติมสำหรับ ApplyAdam

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

use_locking_ = false
bool
use_nesterov_ = false
bool

งานสาธารณะ

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
หากเป็น True การอัปเดตเทนเซอร์ var, m และ v จะได้รับการปกป้องด้วยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมจะไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจแสดงความขัดแย้งน้อยลง
UseNesterov (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
หากเป็น True ให้ใช้การอัปเดต Nesterov

คุณลักษณะสาธารณะ

use_locking_

bool tensorflow::ops::ApplyAdam::Attrs::use_locking_ = false

use_nesterov_

bool tensorflow::ops::ApplyAdam::Attrs::use_nesterov_ = false

งานสาธารณะ

ใช้ล็อค

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ApplyAdam::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

หากเป็น True การอัปเดตเทนเซอร์ var, m และ v จะได้รับการปกป้องด้วยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมจะไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจแสดงความขัดแย้งน้อยลง

ค่าเริ่มต้นเป็นเท็จ

ใช้ Nesterov

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ApplyAdam::Attrs::UseNesterov(
  bool x
)

หากเป็น True ให้ใช้การอัปเดต Nesterov

ค่าเริ่มต้นเป็นเท็จ