เข้าร่วม Women in ML Symposium ในวันที่ 7 ธันวาคม ลงทะเบียนตอนนี้

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: อุปสรรค :: Attrs

#include <data_flow_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ Barrier

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

capacity_ = -1
int64
container_ = ""
StringPiece
shapes_ = {}
gtl::ArraySlice< PartialTensorShape >
shared_name_ = ""
StringPiece

หน้าที่สาธารณะ

Capacity (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ความจุของสิ่งกีดขวาง
Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
หากไม่ว่างเปล่าแผงกั้นนี้จะถูกวางไว้ในภาชนะที่กำหนด
Shapes (const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
รูปร่างของแต่ละองค์ประกอบในค่า
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
หากไม่ว่างเปล่าอุปสรรคนี้จะถูกแชร์ภายใต้ชื่อที่กำหนดในหลาย ๆ เซสชัน

คุณลักษณะสาธารณะ

ความจุ _

int64 tensorflow::ops::Barrier::Attrs::capacity_ = -1

container_

StringPiece tensorflow::ops::Barrier::Attrs::container_ = ""

รูปร่าง _

gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > tensorflow::ops::Barrier::Attrs::shapes_ = {}

shared_name_

StringPiece tensorflow::ops::Barrier::Attrs::shared_name_ = ""

หน้าที่สาธารณะ

ความจุ

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Barrier::Attrs::Capacity(
  int64 x
)

ความจุของสิ่งกีดขวาง

ความจุเริ่มต้นคือ MAX_INT32 ซึ่งเป็นความจุที่ใหญ่ที่สุดของคิวพื้นฐาน

ค่าเริ่มต้นคือ -1

คอนเทนเนอร์

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Barrier::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

หากไม่ว่างเปล่าแผงกั้นนี้จะถูกวางไว้ในภาชนะที่กำหนด

มิฉะนั้นจะใช้คอนเทนเนอร์เริ่มต้น

ค่าเริ่มต้นเป็น ""

รูปร่าง

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Barrier::Attrs::Shapes(
  const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x
)

รูปร่างของแต่ละองค์ประกอบในค่า

แต่ละรูปร่างต้องเป็น 1 ในมิติแรก ความยาวของ Attr นี้ต้องเท่ากับความยาวของ component_types

ค่าเริ่มต้นเป็น []

SharedName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Barrier::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

หากไม่ว่างเปล่าอุปสรรคนี้จะถูกแชร์ภายใต้ชื่อที่กำหนดในหลาย ๆ เซสชัน

ค่าเริ่มต้นเป็น ""