เข้าร่วม Women in ML Symposium ในวันที่ 7 ธันวาคม ลงทะเบียนตอนนี้

เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ถอดรหัสBmp:: Attrs

#include <image_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ DecodeBmp

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

channels_ = 0
int64

งานสาธารณะ

Channels (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ค่าเริ่มต้นเป็น 0

คุณลักษณะสาธารณะ

ช่อง_

int64 tensorflow::ops::DecodeBmp::Attrs::channels_ = 0

งานสาธารณะ

ช่อง

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodeBmp::Attrs::Channels(
  int64 x
)

ค่าเริ่มต้นเป็น 0