เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ถอดรหัสPng:: Attrs

#include <image_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ DecodePng

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

channels_ = 0
int64
dtype_ = DT_UINT8
DataType

งานสาธารณะ

Channels (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
จำนวนช่องสีสำหรับภาพที่ถอดรหัส
Dtype (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ค่าเริ่มต้นเป็น DT_UIT8

คุณลักษณะสาธารณะ

ช่อง_

int64 tensorflow::ops::DecodePng::Attrs::channels_ = 0

dtype_

DataType tensorflow::ops::DecodePng::Attrs::dtype_ = DT_UINT8

งานสาธารณะ

ช่อง

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodePng::Attrs::Channels(
  int64 x
)

จำนวนช่องสีสำหรับภาพที่ถอดรหัส

ค่าเริ่มต้นเป็น0

Dtype

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodePng::Attrs::Dtype(
  DataType x
)

ค่าเริ่มต้นเป็น DT_UIT8