เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: แก้ไขระยะทาง:: คุณสมบัติ

#include <array_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ EditDistance

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

normalize_ = true
bool

งานสาธารณะ

Normalize (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
บูลีน (หากเป็นจริง ระยะทางที่แก้ไขจะถูกทำให้เป็นมาตรฐานตามความยาวของความจริง)

คุณลักษณะสาธารณะ

ทำให้เป็นมาตรฐาน_

bool tensorflow::ops::EditDistance::Attrs::normalize_ = true

งานสาธารณะ

ทำให้เป็นมาตรฐาน

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::EditDistance::Attrs::Normalize(
  bool x
)

บูลีน (หากเป็นจริง ระยะทางที่แก้ไขจะถูกทำให้เป็นมาตรฐานตามความยาวของความจริง)

ผลลัพธ์คือ:

ค่าเริ่มต้นเป็นจริง