เข้าร่วม Women in ML Symposium ในวันที่ 7 ธันวาคม ลงทะเบียนตอนนี้

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: แก้ไขระยะทาง :: Attrs

#include <array_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ EditDistance

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

normalize_ = true
bool

หน้าที่สาธารณะ

Normalize (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
บูลีน (ถ้าเป็นจริงการแก้ไขระยะทางจะถูกทำให้เป็นมาตรฐานตามความยาวของความจริง)

คุณลักษณะสาธารณะ

normalize_

bool tensorflow::ops::EditDistance::Attrs::normalize_ = true

หน้าที่สาธารณะ

ทำให้ปกติ

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::EditDistance::Attrs::Normalize(
  bool x
)

บูลีน (ถ้าเป็นจริงการแก้ไขระยะทางจะถูกทำให้เป็นมาตรฐานตามความยาวของความจริง)

ผลลัพธ์คือ:

ค่าเริ่มต้นเป็นจริง