เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: เข้ารหัสPng:: คุณสมบัติ

#include <image_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เพิ่มเติมสำหรับ EncodePng

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

compression_ = -1
int64

งานสาธารณะ

Compression (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ระดับการบีบอัด

คุณลักษณะสาธารณะ

การบีบอัด_

int64 tensorflow::ops::EncodePng::Attrs::compression_ = -1

งานสาธารณะ

การบีบอัด

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::EncodePng::Attrs::Compression(
  int64 x
)

ระดับการบีบอัด

ค่าเริ่มต้นเป็น -1