เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: เท่ากัน:: Attrs

#include <math_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ Equal

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

incompatible_shape_error_ = true
bool

หน้าที่สาธารณะ

IncompatibleShapeError (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ค่าเริ่มต้นเป็นจริง

คุณลักษณะสาธารณะ

ไม่เข้ากัน _shape_error_

bool tensorflow::ops::Equal::Attrs::incompatible_shape_error_ = true

หน้าที่สาธารณะ

IncompatibleShapeError

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Equal::Attrs::IncompatibleShapeError(
  bool x
)

ค่าเริ่มต้นเป็นจริง