เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: แยกJpegShape:: คุณสมบัติ

#include <image_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ ExtractJpegShape

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

output_type_ = DT_INT32
DataType

งานสาธารณะ

OutputType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
(ทางเลือก) ประเภทเอาต์พุตของการดำเนินการ (int32 หรือ int64)

คุณลักษณะสาธารณะ

เอาท์พุท_ประเภท_

DataType tensorflow::ops::ExtractJpegShape::Attrs::output_type_ = DT_INT32

งานสาธารณะ

ประเภทเอาต์พุต

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ExtractJpegShape::Attrs::OutputType(
  DataType x
)

(ทางเลือก) ประเภทเอาต์พุตของการดำเนินการ (int32 หรือ int64)

ค่าเริ่มต้นเป็น int32

ค่าเริ่มต้นเป็น DT_INT32