เข้าร่วม Women in ML Symposium ในวันที่ 7 ธันวาคม ลงทะเบียนตอนนี้

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: FusedBatchNormV2 :: Attrs

#include <nn_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ FusedBatchNormV2

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

data_format_ = "NHWC"
StringPiece
epsilon_ = 0.0001f
float
exponential_avg_factor_ = 1.0f
float
is_training_ = true
bool

หน้าที่สาธารณะ

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
รูปแบบข้อมูลสำหรับ x และ y
Epsilon (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
จำนวนทศนิยมขนาดเล็กที่เพิ่มเข้ากับความแปรปรวนของ x
ExponentialAvgFactor (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ค่าเริ่มต้นคือ 1
IsTraining (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ค่าบูลเพื่อระบุการดำเนินการมีไว้สำหรับการฝึก (ค่าเริ่มต้น) หรือการอนุมาน

คุณลักษณะสาธารณะ

data_format_

StringPiece tensorflow::ops::FusedBatchNormV2::Attrs::data_format_ = "NHWC"

epsilon_

float tensorflow::ops::FusedBatchNormV2::Attrs::epsilon_ = 0.0001f

exponential_avg_factor_

float tensorflow::ops::FusedBatchNormV2::Attrs::exponential_avg_factor_ = 1.0f

is_training_

bool tensorflow::ops::FusedBatchNormV2::Attrs::is_training_ = true

หน้าที่สาธารณะ

DataFormat

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FusedBatchNormV2::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

รูปแบบข้อมูลสำหรับ x และ y

"NHWC" (ค่าเริ่มต้น) หรือ "NCHW"

ค่าเริ่มต้นเป็น "NHWC"

เอปไซลอน

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FusedBatchNormV2::Attrs::Epsilon(
  float x
)

จำนวนทศนิยมขนาดเล็กที่เพิ่มเข้ากับความแปรปรวนของ x

ค่าเริ่มต้นคือ 0.0001

ExponentialAvgFactor

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FusedBatchNormV2::Attrs::ExponentialAvgFactor(
  float x
)

ค่าเริ่มต้นคือ 1

IsTraining

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FusedBatchNormV2::Attrs::IsTraining(
  bool x
)

ค่าบูลเพื่อระบุการดำเนินการมีไว้สำหรับการฝึก (ค่าเริ่มต้น) หรือการอนุมาน

ค่าเริ่มต้นเป็นจริง