เข้าร่วม Women in ML Symposium ในวันที่ 7 ธันวาคม ลงทะเบียนตอนนี้

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: GatherV2 :: Attrs

#include <array_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ GatherV2

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

batch_dims_ = 0
int64

หน้าที่สาธารณะ

BatchDims (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ค่าเริ่มต้นคือ 0

คุณลักษณะสาธารณะ

batch_dims_

int64 tensorflow::ops::GatherV2::Attrs::batch_dims_ = 0

หน้าที่สาธารณะ

BatchDims

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::GatherV2::Attrs::BatchDims(
  int64 x
)

ค่าเริ่มต้นคือ 0