เข้าร่วม Women in ML Symposium ในวันที่ 7 ธันวาคม ลงทะเบียนตอนนี้

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: MaxPoolGradGradWithArgmax :: Attrs

#include <nn_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ MaxPoolGradGradWithArgmax

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

include_batch_in_index_ = false
bool

หน้าที่สาธารณะ

IncludeBatchInIndex (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ว่าจะรวมขนาดแบตช์ในดัชนี argmax ของ argmax ไม่

คุณลักษณะสาธารณะ

include_batch_in_index_

bool tensorflow::ops::MaxPoolGradGradWithArgmax::Attrs::include_batch_in_index_ = false

หน้าที่สาธารณะ

IncludeBatchInIndex

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MaxPoolGradGradWithArgmax::Attrs::IncludeBatchInIndex(
  bool x
)

ว่าจะรวมขนาดแบตช์ในดัชนี argmax ของ argmax ไม่

ค่าเริ่มต้นเป็นเท็จ