เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: MaxPoolGradGrad :: Attrs

#include <nn_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ MaxPoolGradGrad

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

data_format_ = "NHWC"
StringPiece

หน้าที่สาธารณะ

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ระบุรูปแบบข้อมูลของข้อมูลอินพุตและเอาต์พุต

คุณลักษณะสาธารณะ

data_format_

StringPiece tensorflow::ops::MaxPoolGradGrad::Attrs::data_format_ = "NHWC"

หน้าที่สาธารณะ

DataFormat

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MaxPoolGradGrad::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

ระบุรูปแบบข้อมูลของข้อมูลอินพุตและเอาต์พุต

ด้วยรูปแบบเริ่มต้น "NHWC" ข้อมูลจะถูกจัดเก็บตามลำดับ: [batch, in_height, in_width, in_channels] อีกวิธีหนึ่งรูปแบบอาจเป็น "NCHW" ลำดับการจัดเก็บข้อมูลของ: [batch, in_channels, in_height, in_width]

ค่าเริ่มต้นเป็น "NHWC"