เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: NonMaxSuppression:: คุณสมบัติ

#include <image_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ NonMaxSuppression

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

iou_threshold_ = 0.5f
float

งานสาธารณะ

IouThreshold (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ทศนิยมที่แสดงถึงเกณฑ์ในการตัดสินใจว่ากล่องซ้อนทับกันมากเกินไปเมื่อเทียบกับ IOU หรือไม่

คุณลักษณะสาธารณะ

iou_threshold_

float tensorflow::ops::NonMaxSuppression::Attrs::iou_threshold_ = 0.5f

งานสาธารณะ

IouThreshold

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::NonMaxSuppression::Attrs::IouThreshold(
  float x
)

ทศนิยมที่แสดงถึงเกณฑ์ในการตัดสินใจว่ากล่องซ้อนทับกันมากเกินไปเมื่อเทียบกับ IOU หรือไม่

ค่าเริ่มต้นคือ 0.5