เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ไม่เท่ากับ:: คุณสมบัติ

#include <math_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ NotEqual

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

incompatible_shape_error_ = true
bool

งานสาธารณะ

IncompatibleShapeError (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ค่าเริ่มต้นเป็นจริง

คุณลักษณะสาธารณะ

เข้ากันไม่ได้_รูปร่าง_error_

bool tensorflow::ops::NotEqual::Attrs::incompatible_shape_error_ = true

งานสาธารณะ

ข้อผิดพลาดรูปร่างเข้ากันไม่ได้

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::NotEqual::Attrs::IncompatibleShapeError(
  bool x
)

ค่าเริ่มต้นเป็นจริง