เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: วันฮอต:: คุณสมบัติ

#include <array_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ OneHot

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

axis_ = -1
int64

งานสาธารณะ

Axis (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
แกนที่จะเติม (ค่าเริ่มต้น: -1 ซึ่งเป็นแกนในสุดใหม่)

คุณลักษณะสาธารณะ

แกน_

int64 tensorflow::ops::OneHot::Attrs::axis_ = -1

งานสาธารณะ

แกน

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::OneHot::Attrs::Axis(
  int64 x
)

แกนที่จะเติม (ค่าเริ่มต้น: -1 ซึ่งเป็นแกนในสุดใหม่)

ค่าเริ่มต้นเป็น -1