เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: QuantizedRelu :: Attrs

#include <nn_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์ที่เป็นทางเลือกสำหรับ QuantizedRelu

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

out_type_ = DT_QUINT8
DataType

หน้าที่สาธารณะ

OutType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ค่าเริ่มต้นเป็น DT_QUINT8

คุณลักษณะสาธารณะ

out_type_

DataType tensorflow::ops::QuantizedRelu::Attrs::out_type_ = DT_QUINT8

หน้าที่สาธารณะ

ประเภท OutType

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizedRelu::Attrs::OutType(
  DataType x
)

ค่าเริ่มต้นเป็น DT_QUINT8