เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: คิวDequeueUpTo:: คุณสมบัติ

#include <data_flow_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ QueueDequeueUpTo

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

timeout_ms_ = -1
int64

งานสาธารณะ

TimeoutMs (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
หากคิวมีองค์ประกอบน้อยกว่า n การดำเนินการนี้จะบล็อกเป็นเวลาสูงสุด timeout_ms มิลลิวินาที

คุณลักษณะสาธารณะ

หมดเวลา_ms_

int64 tensorflow::ops::QueueDequeueUpTo::Attrs::timeout_ms_ = -1

งานสาธารณะ

หมดเวลาMs

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QueueDequeueUpTo::Attrs::TimeoutMs(
  int64 x
)

หากคิวมีองค์ประกอบน้อยกว่า n การดำเนินการนี้จะบล็อกเป็นเวลาสูงสุด timeout_ms มิลลิวินาที

หมายเหตุ: ยังไม่รองรับตัวเลือกนี้

ค่าเริ่มต้นเป็น -1