เข้าร่วม Women in ML Symposium ในวันที่ 7 ธันวาคม ลงทะเบียนตอนนี้

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: RandomPoissonV2 :: Attrs

#include <random_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ RandomPoissonV2

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

dtype_ = DT_INT64
DataType
seed2_ = 0
int64
seed_ = 0
int64

หน้าที่สาธารณะ

Dtype (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ค่าเริ่มต้นเป็น DT_INT64
Seed (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
หากตั้งค่า seed หรือ seed2 เป็นค่าไม่เป็นศูนย์เครื่องสร้างตัวเลขสุ่มจะถูกเพาะโดยเมล็ดพันธุ์ที่กำหนด
Seed2 (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
เมล็ดพันธุ์ที่สองเพื่อหลีกเลี่ยงการชนกันของเมล็ด

คุณลักษณะสาธารณะ

dtype_

DataType tensorflow::ops::RandomPoissonV2::Attrs::dtype_ = DT_INT64

เมล็ดพันธุ์ 2_

int64 tensorflow::ops::RandomPoissonV2::Attrs::seed2_ = 0

เมล็ดพันธุ์ _

int64 tensorflow::ops::RandomPoissonV2::Attrs::seed_ = 0

หน้าที่สาธารณะ

Dtype

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::RandomPoissonV2::Attrs::Dtype(
  DataType x
)

ค่าเริ่มต้นเป็น DT_INT64

เมล็ดพันธุ์

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::RandomPoissonV2::Attrs::Seed(
  int64 x
)

หากตั้งค่า seed หรือ seed2 เป็นค่าไม่เป็นศูนย์เครื่องสร้างตัวเลขสุ่มจะถูกเพาะโดยเมล็ดพันธุ์ที่กำหนด

มิฉะนั้นจะเพาะเมล็ดโดยการสุ่ม

ค่าเริ่มต้นคือ 0

เมล็ดพันธุ์ 2

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::RandomPoissonV2::Attrs::Seed2(
  int64 x
)

เมล็ดพันธุ์ที่สองเพื่อหลีกเลี่ยงการชนกันของเมล็ด

ค่าเริ่มต้นคือ 0