เข้าร่วม Women in ML Symposium ในวันที่ 7 ธันวาคม ลงทะเบียนตอนนี้

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: RestoreSlice :: Attrs

#include <io_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์ที่เป็นทางเลือกสำหรับ RestoreSlice

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

preferred_shard_ = -1
int64

หน้าที่สาธารณะ

PreferredShard (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ดัชนีของไฟล์ที่จะเปิดก่อนหากหลายไฟล์ตรงกับ file_pattern

คุณลักษณะสาธารณะ

ที่ต้องการ _ ฮาร์ด _

int64 tensorflow::ops::RestoreSlice::Attrs::preferred_shard_ = -1

หน้าที่สาธารณะ

PreferredShard

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::RestoreSlice::Attrs::PreferredShard(
  int64 x
)

ดัชนีของไฟล์ที่จะเปิดก่อนหากหลายไฟล์ตรงกับ file_pattern

ดูเอกสารสำหรับการ Restore

ค่าเริ่มต้นคือ -1