เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: SerializeManySparse :: Attrs

#include <sparse_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ SerializeManySparse

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

out_type_ = DT_STRING
DataType

หน้าที่สาธารณะ

OutType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
dtype จะใช้สำหรับการทำให้เป็นอนุกรม ประเภทที่รองรับ ได้แก่ string (ค่าเริ่มต้น) และ variant

คุณลักษณะสาธารณะ

out_type_

DataType tensorflow::ops::SerializeManySparse::Attrs::out_type_ = DT_STRING

หน้าที่สาธารณะ

ประเภท OutType

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SerializeManySparse::Attrs::OutType(
  DataType x
)

dtype จะใช้สำหรับการทำให้เป็นอนุกรม ประเภทที่รองรับ ได้แก่ string (ค่าเริ่มต้น) และ variant

ค่าเริ่มต้นเป็น DT_STRING