เข้าร่วม Women in ML Symposium ในวันที่ 7 ธันวาคม ลงทะเบียนตอนนี้

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: SetDiff1D :: Attrs

#include <array_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ SetDiff1D

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

out_idx_ = DT_INT32
DataType

หน้าที่สาธารณะ

OutIdx (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ค่าเริ่มต้นเป็น DT_INT32

คุณลักษณะสาธารณะ

out_idx_

DataType tensorflow::ops::SetDiff1D::Attrs::out_idx_ = DT_INT32

หน้าที่สาธารณะ

OutIdx

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SetDiff1D::Attrs::OutIdx(
  DataType x
)

ค่าเริ่มต้นเป็น DT_INT32