เข้าร่วม Women in ML Symposium ในวันที่ 7 ธันวาคม ลงทะเบียนตอนนี้

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: กระจัดกระจาย Attrs

#include <sparse_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ SparseReduceMax

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

keep_dims_ = false
bool

หน้าที่สาธารณะ

KeepDims (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
หากเป็นจริงให้คงขนาดที่ลดลงด้วยความยาว 1

คุณลักษณะสาธารณะ

keep_dims_

bool tensorflow::ops::SparseReduceMax::Attrs::keep_dims_ = false

หน้าที่สาธารณะ

KeepDims

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SparseReduceMax::Attrs::KeepDims(
  bool x
)

หากเป็นจริงให้คงขนาดที่ลดลงด้วยความยาว 1

ค่าเริ่มต้นเป็นเท็จ