เข้าร่วม Women in ML Symposium ในวันที่ 7 ธันวาคม ลงทะเบียนตอนนี้

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: StringJoin :: Attrs

#include <string_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ StringJoin

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

separator_ = ""
StringPiece

หน้าที่สาธารณะ

Separator (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
สตริงตัวคั่นการรวมที่เป็นทางเลือก

คุณลักษณะสาธารณะ

คั่น _

StringPiece tensorflow::ops::StringJoin::Attrs::separator_ = ""

หน้าที่สาธารณะ

ตัวคั่น

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::StringJoin::Attrs::Separator(
  StringPiece x
)

สตริงตัวคั่นการรวมที่เป็นทางเลือก

ค่าเริ่มต้นเป็น ""