เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: StringSplit :: Attrs

#include <string_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์ที่เป็นทางเลือกสำหรับ StringSplit

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

skip_empty_ = true
bool

หน้าที่สาธารณะ

SkipEmpty (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
bool

คุณลักษณะสาธารณะ

skip_empty_

bool tensorflow::ops::StringSplit::Attrs::skip_empty_ = true

หน้าที่สาธารณะ

SkipEmpty

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::StringSplit::Attrs::SkipEmpty(
  bool x
)

bool

ถ้าเป็น True ให้ข้ามสตริงว่างจากผลลัพธ์

ค่าเริ่มต้นเป็นจริง