זרימת טנסור :: אופ :: AccumulatorApplyGradient

#include <data_flow_ops.h>

מחיל מעבר צבע על מצבר נתון.

סיכום

לא מוסיף אם local_step נמוך מה- global_step של המצבר.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • ידית: הידית לצבר.
  • local_step: ערך local_step שלפיו חושב השיפוע.
  • שיפוע: טנסור של השיפוע שצבר.

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

AccumulatorApplyGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input local_step, :: tensorflow::Input gradient)

תכונות ציבוריות

operation

פונקציות ציבוריות

operator::tensorflow::Operation () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

פונקציות ציבוריות

AccumulatorApplyGradient

 AccumulatorApplyGradient(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input local_step,
  ::tensorflow::Input gradient
)

מפעיל :: זרימת tensor :: פעולה

 operator::tensorflow::Operation() const