זרימת טנסור :: אופ :: צבר מספר הצטבר

#include <data_flow_ops.h>

מחזירה את מספר השיפועים המצטברים במצברים הנתונים.

סיכום

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • ידית: הידית לצבר.

החזרות:

  • Output : מספר השיפועים המצטברים במצטבר הנתון.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

AccumulatorNumAccumulated (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

תכונות ציבוריות

num_accumulated
operation

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מספר_צטבר

::tensorflow::Output num_accumulated

מבצע

Operation operation

פונקציות ציבוריות

צבר מספר הצטבר

 AccumulatorNumAccumulated(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const