זרימת טנסור :: אופ :: AddN

#include <math_ops.h>

הוסף את כל רכיבי טנזורי הקלט בצורה חכמה.

סיכום

על התשומות להיות באותו גודל וצורה.

  x = [9, 7, 10]
  tf.math.add_n(x) ==> 26
  

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

  • Output : סכום הטנזור.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

AddN (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs)

תכונות ציבוריות

operation
sum

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

סְכוּם

::tensorflow::Output sum

פונקציות ציבוריות

AddN

 AddN(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList inputs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const