זרימת טנסור :: אופ :: AdjustHue

#include <image_ops.h>

התאם את הגוון של תמונה אחת או יותר.

סיכום

images הוא טנסור של לפחות 3 ממדים. הממד האחרון מתפרש כערוצים, ועליו להיות שלושה.

תמונת הקלט נחשבת במרחב הצבעים של RGB. מבחינה רעיונית, צבעי ה- RGB ממופים לראשונה ל- HSV. לאחר מכן מוחל דלתא על כל ערכי הגוון ואז ממפה אותה בחזרה למרחב הצבעים של RGB.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • תמונות: תמונות להתאמה. לפחות תלת מימד.
  • דלתא: דלתא צפה להוסיף לגוון.

החזרות:

  • Output : התמונה או התמונות המותאמות לגוון.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

AdjustHue (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input delta)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

AdjustHue

 AdjustHue(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images,
  ::tensorflow::Input delta
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם tensor :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const