זרימת טנסור :: אופ :: BesselI1e

#include <math_ops.h>

מחשב את פונקציית Bessel i1e של x אלמנט.

סיכום

תפקוד Bessel שונה באופן אקספוננציאלי של סדר 0 שהוגדר כ- bessel_i1e(x) = exp(-abs(x)) bessel_i1(x) .

פונקציה זו מהירה bessel_i1(x) יותר מבחינה מספרית מ- bessel_i1(x) .

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

BesselI1e (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

תכונות ציבוריות

operation
y

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

פונקציות ציבוריות

BesselI1e

 BesselI1e(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const