זרימת טנסור :: אופ :: ConjugateTranspose

#include <array_ops.h>

ערבב מידות של x על פי תמורה והצע את התוצאה.

סיכום

לפלט y יש אותה דרגה כמו x . הצורות של x ו- y מספקות: y.shape[i] == x.shape[perm[i]] for i in [0, 1, ..., rank(x) - 1] y[i,j,k,...,s,t,u] == conj(x[perm[i], perm[j], perm[k],...,perm[s], perm[t], perm[u]])

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

ConjugateTranspose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input perm)

תכונות ציבוריות

operation
y

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

פונקציות ציבוריות

ConjugateTranspose

 ConjugateTranspose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input perm
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const