זרימת טנסור :: אופ :: CountUpTo

#include <state_ops.h>

מגדילים 'ref' עד שהוא מגיע ל'גבול '.

סיכום

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • ref: צריך להיות מצומת Variable סקלרי.
  • מגבלה: אם תוספת של רף תביא אותו מעל הגבול, במקום זאת תיצור שגיאת 'OutOfRange'.

החזרות:

  • Output : עותק של הקלט לפני התוספת. אם שום דבר אחר לא משנה את הקלט, הערכים המיוצרים יהיו כולם מובחנים.

בונים והרסנים

CountUpTo (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, int64 limit)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

CountUpTo

 CountUpTo(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input ref,
  int64 limit
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const