זרימת טנסור :: אופ :: DeepCopy

#include <array_ops.h>

יוצר עותק של x .

סיכום

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • x: טנסור המקור מסוג T

החזרות:

  • Output : y: Tensor מסוג T עותק של x . מובטח ש- y אינו כינוי של x .

בונים והרסנים

DeepCopy (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

תכונות ציבוריות

operation
y

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

פונקציות ציבוריות

DeepCopy

 DeepCopy(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const