זרימת טנסור :: אופ :: GetSessionTensor

#include <data_flow_ops.h>

קבל את ערך הטנסור שצוין בידית שלו.

סיכום

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • ידית: הידית של טנסור המאוחסנת במצב ההפעלה.
  • dtype: סוג ערך הפלט.

החזרות:

  • Output : המתח עבור הידית הנתונה.

בונים והרסנים

GetSessionTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, DataType dtype)

תכונות ציבוריות

operation
value

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

ערך

::tensorflow::Output value

פונקציות ציבוריות

GetSessionTensor

 GetSessionTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  DataType dtype
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const