זרימת טנסור :: אופ :: הוסף במקום

#include <array_ops.h>

מוסיף v לשורות שצוינו של x.

סיכום

מחשב y = x; y [i,:] + = v; להחזיר את y.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • x: Tensor מסוג T.
  • i: וקטור. מדדים לממד השמאלי ביותר של x .
  • v: Tensor מסוג T. אותם מידות מידה כמו x למעט הממד הראשון, שחייב להיות זהה לגודל i.

החזרות:

  • Output : Tensor מסוג T. כינוי של x . התוכן של y אינו מוגדר אם יש כפילויות ב- i .

בונים והרסנים

InplaceAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input i, :: tensorflow::Input v)

תכונות ציבוריות

operation
y

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

פונקציות ציבוריות

הוסף מקום

 InplaceAdd(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input i,
  ::tensorflow::Input v
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const