זרימת טנסור :: אופ :: IsVariableInitialized

#include <state_ops.h>

בודק אם מאותחל טנזור.

סיכום

פלט סקלר בוליאני המציין אם האותיות של הטנסור.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • ref: צריך להיות מצומת Variable . יתכן שלא יופעל מחדש.

החזרות:

  • Output : הטנזור הממוגן.

בונים והרסנים

IsVariableInitialized (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref)

תכונות ציבוריות

is_initialized
operation

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

הוא_ופעל

::tensorflow::Output is_initialized

מבצע

Operation operation

פונקציות ציבוריות

IsVariableInitialized

 IsVariableInitialized(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input ref
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const