זרימת טנסור :: אופ :: MatchingFiles

#include <io_ops.h>

מחזירה את קבוצת הקבצים התואמת תבנית גלובלית אחת או יותר.

סיכום

שים לב ששגרה זו תומכת רק בתווים כלליים בחלק שם הבסיס של התבנית, ולא בחלק הספריה. שים לב גם שסדר שמות הקבצים שהוחזר הוא דטרמיניסטי.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • תבנית: תבנית או מעטפת של מעטפת. סולם או וקטור של מחרוזת סוג

החזרות:

  • Output : וקטור של שמות קבצים תואמים.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

MatchingFiles (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input pattern)

תכונות ציבוריות

filenames
operation

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

שמות קבצים

::tensorflow::Output filenames

מבצע

Operation operation

פונקציות ציבוריות

MatchingFiles

 MatchingFiles(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input pattern
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const