זרימת טנסור :: אופ :: לִשְׁלוֹל

#include <math_ops.h>

מחשבת ערך אלילי מבחינה אלמנטרית.

סיכום

כלומר, \(y = -x\).

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

כינויים:

  • נג

בונים והרסנים

Negate (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

תכונות ציבוריות

operation
y

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

פונקציות ציבוריות

לִשְׁלוֹל

 Negate(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const