זרימת טנסור :: אופ :: NonMaxSuppressionV3

#include <image_ops.h>

בחמדנות בוחרת קבוצת משנה של תיבות תוחמות בסדר ציון יורד.

סיכום

גיזום קופסאות בעלות צומת גבוה-איחוד (IOU) חופפות לתיבות שנבחרו בעבר. תיבות score_threshold עם ציון נמוך מ- score_threshold מוסרות. תיבות הגבול מסופקות כ- [y1, x1, y2, x2], כאשר (y1, x1) ו- (y2, x2) הם הקואורדינטות של כל זוג פינות תיבה אלכסוניות וניתן לספק את הקואורדינטות כמנורמל (כלומר, בשכיבה בתוך המרווח [0, 1]) או מוחלט. שים לב שאלגוריתם זה הוא אגנוסטי למקום בו המקור נמצא במערכת הקואורדינטות ובאופן כללי הוא משתנה לתמורות אורתוגונליות ותרגומים של מערכת הקואורדינטות; ובכך תרגום או השתקפויות של מערכת הקואורדינטות גורמים לכך שאותן תיבות נבחרות על ידי האלגוריתם. הפלט של פעולה זו הוא קבוצה של מספרים שלמים המוסיפים אינדקס לאוסף הקלט של תיבות התוחם המייצגות את התיבות שנבחרו. לאחר מכן ניתן להשיג את קואורדינטות תיבת התוחם המתאימות למדדים שנבחרו באמצעות tf.gather operation . לדוגמה: select_indices = tf.image.non_max_suppression_v2 (boxes, scores, max_output_size, iou_threshold, score_threshold) selected_boxes = tf.gather (boxes, selected_indices)

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • תיבות: [num_boxes, 4] של צורה דו-ממדית לצוף [num_boxes, 4] .
 • ציונים: טנסור צף 1-D של צורה [num_boxes] המייצג ציון יחיד המתאים לכל תיבה (כל שורה של תיבות).
 • max_output_size: טנסור שלם סקלרי המייצג את המספר המרבי של תיבות שיש לבחור על ידי דיכוי לא מקסימלי.
 • iou_threshold: טנסור צף 0-D המייצג את סף ההחלטה אם תיבות חופפות יותר מדי ביחס ל- IOU.
 • score_threshold: טנסור צף 0-D המייצג את סף ההחלטה מתי להסיר תיבות על בסיס ציון.

החזרות:

 • Output : טנסור שלם תלת-ממדי של צורה [M] המייצג את המדדים שנבחרו מהתיבות טנסור, כאשר M <= max_output_size .

קונסטרוקטורים ומשחתנים

NonMaxSuppressionV3 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input boxes, :: tensorflow::Input scores, :: tensorflow::Input max_output_size, :: tensorflow::Input iou_threshold, :: tensorflow::Input score_threshold)

תכונות ציבוריות

operation
selected_indices

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

שנבחרו_אינדקסים

::tensorflow::Output selected_indices

פונקציות ציבוריות

NonMaxSuppressionV3

 NonMaxSuppressionV3(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input boxes,
 ::tensorflow::Input scores,
 ::tensorflow::Input max_output_size,
 ::tensorflow::Input iou_threshold,
 ::tensorflow::Input score_threshold
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const